Situationeel leiderschap

Situationeel Leiderschap is een bewezen praktisch model van Hersey & Blanchard die de leidinggevende ondersteund in het ontwikkelen van mensen. Het moedigt voortdurende communicatie aan in een atmosfeer van partnership, wanneer mensen gaandeweg hun verantwoordelijkheid nemen voor hun besluiten en het oplossen van hun problemen.

Leidinggevenden realiseren zich dat het hun rol is mensen te voorzien van datgene wat nodig is: heldere doelstellingen, sturing, ondersteuning, training, feedback en erkenning. Hiermee helpen ze hen om zelfstandig, onafhankelijk en goed gemotiveerd te kunnen werken.

Training ‘Talentgericht Leidinggeven’

Triple Balance heeft een training ontwikkeld waarin de deelnemers inzicht krijgen in hun unieke leiderschapsstijl o.b.v. een objectieve meting met behulp van psychologisch instrument. Dit samen met het model situationeel leidinggeven maakt dat de training een grote persoonlijke impact heeft.

  • Wat is het verschil tussen succesvol leiderschap en effectief leiderschap?
  • Hoe behaal je de organisatie- of teamdoelen met de mensen en middelen die je hebt?
  • Hoe zorg je dat je team zich ontwikkelt en meer zelfstandig opereert en verantwoording neemt?
  • Hoe ontwikkel en stuur je als leidinggevende je op betrokkenheid, motivatie en zelfvertrouwen zonder concessies te doen aan je doelstellingen?
  • Wat maakt een goede leidinggevende?

Deze training stelt je niet alleen de vragen maar geeft je de antwoorden en ook de methode om er handen en voeten aan te geven!

Vaak besteden we veel aandacht aan het ‘LEAN’ krijgen van de processen en het verhogen van vakkennis, maar verspillen we nog steeds veel talent en capaciteiten van onze medewerkers. De training leert hoe je meer gebruik kunt maken van de kwaliteiten, eigenschappen, drijfveren en ambities van jouw medewerkers. En geeft inzicht, handvatten en een ‘framework’ om jezelf te ontwikkelen als manager of leidinggevende.

“Maximaal rendement behalen onder alle omstandigheden”

Voordelen

Leidinggevenden ontwikkelen hun leiderschapstalenten waardoor zij:

  • meer flexibel en adaptief worden, en hiermee beter in staat zijn hun mensen individueel tot hogere prestaties te brengen en hun mensen effectief door veranderingsprocessen te leiden;
  • met meer gemak en zelfvertrouwen meerdere leiderschapsstijlen toepassen om hun resultaten te behalen;
  • zich meer bewust zijn wanneer zij welke leiderschapsstijl moeten inzetten om de competenties van hun mensen te ontwikkelen en commitment te krijgen;
  • vaardiger zijn geworden in: sturen, delegeren, motiveren, coachen, probleemoplossend vermogen kweken, SMART doelen stellen, observeren en monitoren van performance en feedback geven en ontvangen;
  • hebben gewonnen aan effectiviteit en (zelf)vertrouwen in hun leidinggevende rol.

Doelgroep

Deze training Talentgericht Leidinggeven en Situationeel leidinggeven is geschikt voor iedereen die in het professionele leven leiding geeft. Dit kunnen managers, leidinggevenden, afdelingshoofden en teamleiders zijn. Of professionals met leidinggevende ambities.

Groepsgrootte

8 tot 10 deelnemers

Duur

Deze training duurt twee aaneengesloten dagen (van 09.00 uur tot 17.00) en een terugkomdag.

Interesse?

Heeft u vragen of wilt u graag een op maat gemaakte offerte, neem dan contact met mij op!

Niels IJpma

Vriendelijke groet,

Niels Ijpma,
NOBTRA Gecertificeerd trainer Situationeel Leiderschap

T: +31 192-591535
E: nijpma@triplebalance.nl

REFERENTIE