xelero logo

Mij morgen overbodig maken in dat wat vandaag moet worden gedaan! 

Aan het woord is Jord Koot, eigenaar van Xelero, waarmee hij organisaties helpt hun groeiambities te realiseren. Daarbij werkt hij met Triple Balance samen aan het in kaart brengen van talent, om werknemers vervolgens in de kracht van hun talent te kunnen zetten. Zo hebben Jord en Léon samen al veel mooie resultaten behaald, waar Jord vandaag vol enthousiasme over vertelt. 

Gepassioneerd organisaties helpen excelleren 

“Wat ik leuk vind is het talent in organisaties te ontwikkelen. Vanuit bestuurders en ondernemers ontstaat bijvoorbeeld de wens om op te schalen, en samen met Triple Balance help ik organisaties om dat voor elkaar te krijgen. Hierbij moeten zowel individuen als teams in hun kracht komen, maar dan op de betreffende prestatie die gevraagd wordt. In het geval van een veranderende context betekent dit dus ook een veranderende prestatie. Dit brengt altijd een nieuwe commerciële uitdaging met zich mee, waarbij we ieder individu begeleiden en aan de best passende bijdrage koppelen. 

Binnen deze begeleiding werk ik met de pijlers ‘klantwaarde’ en ‘zelforganisatie’. Bij het bepalen van klantwaarden behandel ik vragen als ‘wat wil je als organisatie zijn?’, ‘voor wie?’ en ‘hoe gaan we dat realiseren?’. Voor het realiseren van volgende niveaus van zelforganisatie schakel ik de expertise van Triple Balance in, waarbij in context van de missie en visie van het bedrijf we ons op zowel de ontwikkeling van individu, als de teams richten.” 

 

  • jord leon cirkels

“Het hele proces van duiding geven is wat het zo mooi maakt. De natuurlijk aanleg van mensen inzichtelijk maken, als ook wat de job, het team of de organisatie vraagt en dit vervolgens optimaal op elkaar afstemmen. Met respect voor individu, team en organisatie.” – Jord Koot, Xelero 

 

Workshops om teams te ontwikkelen 

Ook spelen workshops een belangrijke rol in de ontwikkeling van talent van individu en teams. Deze workshops worden vanuit Triple Balance gehost, zodat Jord zijn eigen rol binnen het team kan blijven vervullen. Zo vertelt Jord over een voorbeeld binnen een salesorganisatie.  

“In de sales is het belangrijk om te weten wat je wilt bereiken, met de informatie die je hebt en het doel dat je voor ogen hebt. Ook wel kwalificeren genoemd, waar de één hier van nature meer aanleg voor heeft dan de ander. Na het in kaart brengen van de kwalificaties door Triple Balance bleek dat persoon A hier een groot gevoel voor had, terwijl persoon B het heel moeilijk vond om tot de essentie te komen. We hebben toen de afspraak gemaakt dat persoon B na een salesgesprek altijd even persoon A belde om af te stemmen hoe het gegaan was. Zo hielp de kracht van persoon A de zwakte van B, waardoor zowel de werknemers als het bedrijf konden blijven groeien.” 

De meerwaarde van Triple Balance 

Op de vraag wat voor Xelero de meerwaarde van Triple Balance is, vertelt Jord hoe hij zelf ook kennis heeft van TMA. “De certificering heb ik, maar mijn kennis haalt het natuurlijk niet bij de expertise van Triple Balance. Vanuit Xelero geef ik aan wat de verandering is die we voor ogen hebben, die vervolgens vanuit Triple Balance doorvertaald wordt naar job talent profielen. Zo blijkt wat er in de organisatie nodig is om de verandering succesvol te kunnen realiseren. Dan volgen de assessments, validatie en evaluaties en komen we in een driehoek gesprek bij elkaar: Xelero, Triple Balance en individu of team. We stellen tot slot gezamenlijk het ontwikkelplan op, wat ik vervolgens weer overpak en waar ik met de medewerkers mee aan de slag ga.” 

Deze samenwerking werkt voor Jord heel goed. “We werken natuurlijk niet voor niets al sinds 2007 samen. Triple Balance kan de doelen heel goed naar talent concretiseren, waarna ik het samen met de medewerkers weer op kan pakken om talent optimaal te laten renderen. Voor organisatie én individu.