Triple Balance zal in het kader van de dienstverlening zich strikt houden aan de regelgeving en voorschriften ten aanzien van bescherming van persoonsgegevens zoals deze in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vastgelegd. De verstrekte persoonsgegevens worden alleen voor het doel van de dienstverlening gebruikt. Triple Balance stelt geen gegevens beschikbaar aan derden in het kader van werving en selectie of anderszins.

Ten aanzien van het Webinar zullen we de persoonsgegevens gebruiken voor het volgen van het Webinar alsook voor het sturen van een evaluatieformulier met een eenmalig voorstel voor een vervolg.