Artikelen door Léon van der Eijk

Een succesvolle ‘lerende organisatie’? Geef goeie feedback!

We leven in een tijd waarin veranderingen elkaar snel opvolgen. Juist wanneer er veel verandering en flexibiliteit van ons wordt gevraagd, is ‘t extra belangrijk aandacht te hebben voor een goed lerende organisatie. Een organisatie die haar medewerkers in staat stelt zich continu aan te passen aan een voortdurend veranderende omgeving. Een bedrijf waar scholing, […]

Wat is jouw talent?

Als je iemand tijdens een voorstelrondje vraagt: “Wat is jouw talent?” blijken er nogal wat mensen te zijn die het lastig vinden om te delen wat hun talenten zijn. Een gemiste kans, want jezelf goed profileren gaat een stuk makkelijker als je weet wie je bent en wat je goed kunt. Wat maakt jou uniek? […]

Weten wat je talenten zijn voorkomt een bore-out

Uitvalsverschijnselen, vastlopen, je steeds verder terugtrekken en gevoelens van onmacht en onzekerheid ervaren. Dat klinkt heftig en dat ís het ook. Toch zijn het gevoelens die voorkomen bij mensen die last hebben van een burn-out of bore-out. Wat betekenen deze termen voor de mens die het overkomt en hoe ga je de negatieve gevolgen ervan […]

Weet jij écht wat de behoeften van je werknemers zijn?

Hoe weet je nu eigenlijk wat je werknemers precies nodig hebben als het gaat om ontwikkeling? En hoe zorg je ervoor dat je talentvolle krachten bij je organisatie betrokken kunt houden? Vaak wordt er binnen organisaties uitgegaan van cijfers, van resultaten en van prestatie in meetbare zin. Daar is op zich niets mis mee, want […]

Gedragspatronen bij medewerkers veranderen? Zó doe je dat.

Als bedrijf streef je een bepaalde cultuur na. Dat is evident. Vaak worden er kernwaardentrajecten georganiseerd vanuit het management en/of door medewerkers als ambassadeurs in zetten. En dat kan behoorlijk uitdagend zijn, zeker als daar gedragsverandering voor nodig is. Dat is vaak één van de moeilijkste trajecten om te doorlopen. Mensen volgen immers graag hun […]

Talent? Dat rendeert pas als het voorziet in een behoefte

Wij geloven dat talent pas rendeert als het voorziet in een behoefte. Wanneer je als medewerker bijvoorbeeld heel creatief bent in een sterk procesgestuurde organisatie, dan is er wellicht sprake van een mismatch. De betreffende medewerker kan immers zijn drang naar creatief bezig zijn niet uiten, en het management ziet dit tegelijkertijd niet als talent […]